Wymagania

Curare-Pflege to firma z siedzibą w Niemczech specjalizująca się w organizowaniu personelu opiekuńczego i medycznego, w domach prywatnych -opieka całodobowa, w domach spokojnej starości oraz prywatnej intensywnej opiece.
Wymagania

Czego wymagamy?

doswiadczenia popartego referencjami pracodawców

ukończenia szkoły , kursów , certyfikaty w branży opieki lub medyczne

znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej komunikatywnym

gotowości do pracy co najmniej 6 tygodni lub dłużej

gotowości do pogłębiania kwalifikacji

gotowości do pracy w dni świąteczne

dobrego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego

Kultury osobistej, empatii i tolerancji

braku nałogów

wiek 25-65 lat